Ægtepagt - NEMADVOKAT

Ægtepagt

Kender du reglerne om formuefællesskab?

70 20 41 61
Vi sidder klar ved telefonen

9.00-21.00
Vores åbningstid i dag

9.00-21.00
Vores åbningstid alle hverdage

Hvad er formuefællesskab?

Når man indgår ægteskab, indtræder man i et såkaldt formuefællesskab. Formuefællesskabet omfatter, i udgangspunktet, at hvad I ejer ved ægteskabets indgåelse og efterfølgende erhverver. Hvor ægtefolk i hverdagen sjældent oplever nogen praktisk forskel, får det væsentlig betydning i tilfælde af separation og skilsmisse.

Ved ægteskabets ophør, bliver jeres bodele opgjort, idet I begge har krav på halvdelen af den positive værdi – et såkaldt boslodskrav. Såfremt I har særlige ønsker til en eventuel bodeling, er det derfor vigtigt at få oprettet en ægtepagt.

I langt de fleste tilfælde, er det ganske ligetil, og sjældent særlig indgribende, hvad mange frygter. I skal grundlæggende betragte det som et redskab til at undgå kontroverser og i værste tilfælde skifteretssager, hvis ægteskabet mod forventning skulle ophøre med at bestå.

Behøver I en ægtepagt?

Nej, men det kan være en god investering. Faktum er, at op imod halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse, og selvom drøftelsen kan være svær og skilsmisse måske virker fjernt, kan det spare jer for en masse unødig besvær. Vi har erfaring for, at det kan være meget svært at blive enige, når først situationen opstår – og en ægtepagt kan hjælpe jer videre, hurtigere end ellers.

Det er især vigtigt at overveje, hvis der er væsentlig forskel i jeres formuer – såvel positive som negative, hvis ikke I sparer lige meget op til pension eller forventer at modtage arv.

Formuefællesskabet får også stor økonomisk betydning ved død. Har førstafdøde eksempelvis en negativ formue, medens længstlevendes er positiv, vil længstlevende miste halvdelen af sit boslod til afdødes kreditorer. Forestiller man sig, at parterne havde oprettet fuldstændig eller kombinationssæreje, havde det ikke været tilfældet.

Hvad er særeje?

Ved særeje forstås ganske enkelt formue eller aktiver, som ikke er omfattet af reglerne om formuefællesskab.

Der findes en række forskellige former for særeje, hvoraf de mest almindelige er skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. Særeje, er ikke enten eller. Man kan sagtens oprette særeje på bestemte aktiver, såsom fast ejendom og arvestykker, eller på en bestemt opsparing – alt hvad I derudover ejer, vil i givet fald indgå i formuefællesskabet.

Det stigende antal skilsmisser har betydet, at stadig flere par opretter skilsmissesæreje. Det betyder kort sagt, at særejet kun gælder i tilfælde af separation eller skilsmisse. Består ægteskabet ubrudt, når førstafdøde afgår ved døden, ophæves bestemmelsen om særeje – i modsætning til fuldstændig særeje som består ved død.

Hvad er en gave-ægtepagt?

De færreste er klar over, at alt andet end sædvanlige lejlighedsgaver mellem ægtefæller kræver en ægtepagt. Har du planer om at give en større gave til din ægtefælle, er det vigtigt at I får oprettet en gave-ægtepagt, idet ejerforholdet ikke juridisk overgår før.

Hvad koster det?

Priserne starter fra 2.000 kr. inklusiv moms. Omfang og behov varierer, og ikke to ægtepagter er ens. Derfor er det også svært for os på forhånd at anslå omfanget. Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 70 20 41 61 – så vi kan få afklaret eventuelle spørgsmål og fremkomme med et konkret tilbud.

I tillæg til vores honorar må påregnes et tinglysningsgebyr på 1.660 kr.