Ansættelsesret og arbejdsret

Som arbejdsgiver skal man følge mange regler inden for ansættelsesret og arbejdsret, som har til formål at begrænse dit råderum i forhold til hvordan du vælger at administrere og regulere ansatte m.m. Idet omfanget af retsregler er så stort på dette område, kan der hurtigt blive brug for et overblik til sikring af lovmæssigheden af dine handlinger.

Ansættelsesret og arbejdsret

Hos NEMADVOKAT håndterer vi mange forskellige områder indenfor ansættelsesret og arbejdsret. Vi tilbyder rådgivning omhandlende:

  • Ansættelseskontrakter
  • Konkurrenceklausuler
  • Incitamentsordninger
  • Udstationering
  • Sygdom/fravær
  • Opsigelse/bortvisning
  • Andre tvister

NEMADVOKAT er også behjælpelig med udfærdigelsen af ansættelseskontrakter, konkurrenceklausuler, incitamentsordninger m.m.

Vi rådgiver både arbejdsgivere og arbejdstagere, så uanset din problemstilling kan vi hjælpe dig videre, så du i stedet kan koncentrere dig om det du gør bedst – at lede din virksomhed.

Vi tilbyder altid en
Gratis vurdering
Start sag