Transportskøde - Vi kan hjælpe med transportskøde til fast pris!

Transportskøde

Vi hjælper med tinglysningen

70 20 41 61
Vi sidder klar ved telefonen

9.00-21.00
Vores åbningstid i dag

9.00-21.00
Vores åbningstid alle hverdage

Hjælp til transportskøde?

Såfremt ejeren af en ejendom har erhvervet denne på en tvangsauktion, og ejeren ikke har anmodet om udstedelse af auktionsskøde på ejendommen, kan denne transportere sin ejendomsret til en køber af ejendommen ved et transportskøde.

Fremgangsmåde er, at der udfærdiges et transportskøde i papirform på baggrund af den mellem parterne indgåede købsaftale. Transportskødet tiltrædes af parterne og sendes til fogedretten i den retskreds, hvor boligen ligger. Sælger skal i denne forbindelse indhente relevante samtykkeerklæringer fra panthaverne, da disse skal medsendes til retten.

Fogedretten udsteder herefter et auktionsskøde i købers navn i papirform, og dette skal endeligt digitaliseres ved tinglysning. Herved er ejendomsretten således endeligt overdraget til køber.
Køberen skal ved denne type handel være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden, i forbindelse med berigtigelsen af handlen er længere end ved en ”almindelig” berigtigelse.

Vi kan tilbyde at udarbejde transportskødet
samt digitalisering af auktionsskødet

Kr. 3.500,-
inkl. moms og ekskl. tinglysningsafgift