Berigtigelse af bolighandel - NEMADVOKAT

Berigtigelse af bolighandel

Vi udarbejder skøde og laver refusionsopgørelse

70 20 41 61
Vi sidder klar ved telefonen

9.00-21.00
Vores åbningstid i dag

9.00-21.00
Vores åbningstid alle hverdage

Skal du på jagt efter dit nye hjem i påsken?

Vi sidder parate på chat og telefon skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag.

Hvad gør advokaten?

Det at berigtige en bolighandel eller ejendomshandel betyder i al sin enkelthed at gennemføre handlen efter de vilkår, som køber og sælger er blevet enige om i købsaftalen.

Berigtigelsen af bolighandlen resulterer i, at køber får den fulde ejendomsret til ejendommen ved anmærkningsfrit skøde mod frigivelse af købesummen til sælger.

Vi som boligadvokater udarbejder skødet indenfor de nævnte frister jf. købsaftalen, som vi sørger for bliver godkendt af sælgers repræsentant, forinden parterne underskriver skødet og vi sender det til tinglysning.

Når skødet er tinglyst sørger vi for, at bankerne korrigerer aflysning og tinglysning af lån således, at køber opnår et anmærkningsfrit skøde og sælger kan få frigivet købesummen med evt. tilbageholdelse af et beløb til refusionsopgørelsen.

Vi sørger for, at du som køber får husket, at tegne hus- og ejerskifteforsikring inden dispositions/overtagelsesdagen, således, at forsikringen rent faktisk er gældende.

Har du endnu ikke underskrevet en købsaftale – bør du overveje den fulde dækning med Køberpakken

Refusionsopgørelse og afslutning

I den sidste del af berigtigelsen, bliver refusionsopgørelsen udarbejdet.Det er en økonomisk opgørelse af hvad henholdsvis sælger og køber har betalt af udgifter vedrørende ejendommen hen over overtagelsesdagen. F.eks. udgifter til ejendomsskat, vand, evt. ejendomsskat, fællesudgifter og grundejerforeningskontingent.

Opgørelsen bliver sendt til parternes godkendelse og underskrift, hvorefter evt. restkøbesum frigives og handlen afsluttes.

Når handlen er afsluttet, er du altid velkommen til at kontakte din NEMADVOKAT rådgiver, såfremt du har andre spørgsmål eller har opdaget fejl eller mangler ved boligen, som skal vurderes og evt. krav skal stilles mod sælger.

Flytning

Berigtigelse af ejendomshandel – trin for trin

Det at berigtige en bolighandel betyder i al sin enkelthed at gennemføre handlen efter de vilkår, som køber og sælger er blevet enige om i købsaftalen.

Berigtigelsen af bolighandlen resulterer i, at køber får den fulde ejendomsret til ejendommen ved anmærkningsfrit skøde mod frigivelse af købesummen til sælger.

  • Vi udarbejder skødet og evt. debitorskifte
  • Vi korresponderer med bank og mægler
  • Vi vil sikre, at alt er på plads til din overtagelse af boligen
  • Vi udarbejder refusionsopgørelsen, og søger for godkendelse heraf.
  • Vi frigiver købesummen når der forelægger anmærkningsfrit skøde og afslutter handlen.


Kr. 2.995,-
inkl. moms og ekskl. tinglysningsafgift

Når handlen er afsluttet, vil du altid kunne kontakte din NEMADVOKAT rådgiver, såfremt du har andre spørgsmål eller har opdaget fejl eller mangler ved boligen, som skal vurderes og evt. krav skal stilles mod sælger.

Tilvælg rådgiving med køberpakken

Hvis du som køber har fået indsat et advokatforbehold i købsaftalen, kan vi også gennemgå handelsvilkårene i forbindelse med berigtigelsen for at sikre, at du som køber er opmærksom på alle forhold i købsaftalen. Såfremt der er forhold, som du ikke har været opmærksom på, og dette har betydning for dig, kan du med vores hjælp trække dig fra handlen uden at skulle betale 1 % af købesummen i erstatning til sælger.

Du kan læse mere om køberpakken her.

Debitorskifte

Når du køber en ejerlejlighed, er der oftest en sikkerhed til ejerforeningen. Dette kan bestå af enten tinglyst ejerpantebrev, skadesløsbrev eller tinglyste vedtægter. Er der tale om et ejerpantebrev, skal der foretages et debitorskifte af ejerpantebrevet. Det kan ske, at der også skal foretages forhøjelse eller aflysning. Denne ekspedition er ikke inkluderet i berigtigelsen og koster kr. 1.200 inkl. moms, samt den faste afgift til staten som beløber sig i kr. 1.660 inkl. moms.


Kr. 2.995,-
inkl. moms og ekskl. tinglysningsafgift