X Covid-19: Vi holder åben som normalt, og ser frem til at hjælpe dig.
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Hvad er tvangsopløsning?

En tvangsopløsning er en tvungen afvikling af et kapitalselskab, der medfører, at selskabet ophører med at eksistere. Et selskab kan blive sendt til tvangsopløsning, hvis det ikke har overholdt en række af lovgivningens krav.

 

Grunde til tvangsopløsning

Har et selskab ikke overholdt de vigtigste krav i lovgivningen, kan Erhvervsstyrelsen sende selskabet til tvangsopløsning. Det kan eksempelvis være:

  • Selskabet har ikke indsendt dets årsrapport rettidigt
  • Selskabet har ikke registreret dets legale ejere
  • Selskabet har tabt en stor del kapital, som der ikke er forsøgt afhjulpet
  • Selskabet har ikke anmeldt en revisor, på trods af at det er underlagt revisionspligt
  • Selskabet har ikke den ledelse, der står foreskrevet i selskabets vedtægter eller loven

 

Inden selskabet sendes til tvangsopløsning

Inden selskabet sendes til tvangsopløsning, vil Erhvervsstyrelsen sende en rykker til selskabets ledelse, hvoraf det fremgår, at selskabet gives en frist til at berigtige de konstaterede mangler. Det kan eksempelvis være, at selskabet skal indsætte en ny ledelse, antagelse af en ny revisor eller indlevere et regnskab. Bemærk at Erhvervsstyrelsen kan pålægge medlemmer af selskabets øverste ledelsesorganer afgifter som følge af genoptagelse af selskab.

Har man derfor eksempelvis blot glemt at indlevere regnskab rettidigt, har selskabet mulighed for at overholde Erhvervsstyrelsens frist for berigtigelse af de konstaterede mangler. Derefter har selskabet mulighed for at fortsætte virksomhedsdriften på almindelig vis.

Har selskabet derimod ikke været i stand til at efterleve Erhvervsstyrelsens pålæg, da selskabet reelt set er nødlidende og skal afvikles, men ikke har haft midlerne til eksempelvis at indgive en konkursbegæring, vil Erhvervsstyrelsen anmode Skifteretten om gennemførsel af tvangsopløsning.

 

Genoptagelse af selskab

Genoptagelse af selskab betyder, at et selskab, der er undertvangsopløsning, vil kunne fortsætte sin drift på almindelig vis. Et selskab har tre måneder, fra Erhvervsstyrelsen har anmodet Skifteretten om tvangsopløsning til at anmode om genoptagelse af selskab. I forbindelse med genoptagelse af selskab, er generalforsamlingen forpligtet til at indsætte ledelsen på ny.

 

Betingelser for at kunne genoptage et selskab: 

  • Selskabet skal have anmodet om genoptagelse af selskab senest 3 måneder efter Erhvervsstyrelsen har anmodet Skifteretten om tvangsopløsning af selskabet
  • Selskabet har ikke været under tvangsopløsning inden for de sidste 5 år
  • Selskabet berigtiger de forhold, som ligger til grund for tvangsopløsningen
  • Der skal udstedes en erklæring fra en godkendt revisor om, at selskabets kapitalgrundlag er eksisterende, samt at der ikke forefindes ulovlige kapitalejerlån
  • I tilfælde af at Skifteretten har udnævnt en likvidator, skal likvidatoren give samtykke til genoptagelse af selskabet

 

Lad NEMADVOKAT hjælpe dig

Det er en rigtig god idé at søge advokathjælp, hvis dit selskab er sendt til tvangsopløsning, og du ønsker at genoptage selskabet. Jo før du søger hjælp, des større chance er der for, at vi kan hjælpe dig, da der eksisterer flere tidsfrister, der skal overholdes for at du får den bedst mulige sagsbehandling. Kontakt os i dag og få en uforpligtende snak om dine muligheder.

Få gratis vurdering af din sag