Få styr på din retshjælpforsikring

Få styr på din retshjælpforsikring

En retssag kan ende med at blive en dyr affære, og det er derfor vigtigt at tage stilling til økonomien samt risikoen, der er forbundet med dette.

Hertil hjælper retshjælpsforsikringen, der dækker udgifter i forbindelse med visse retssager om private forhold.

 

Du kan ikke tegne en special retshjælpsforsikring – denne får du tværtimod automatisk med via anden forsikring. En sådan forsikring kunne være:

 • Indboforsikring
 • Kaskoforsikring for et motorkøretøj eller en båd
 • Villa- eller fritidshusdækning

 

I hvilke typer sager kan der fås retshjælp?

Retshjælpsforsikringen dækker lige meget, om du sagsøger en anden part eller selv bliver sagsøgt (stævnet). Sagsomkostninger ved flere forskellige private tvister kan dækkes af forsikringen.

Det er eksempelvis inden for områder som erstatningssager, lejeretssager og salg og køb af fast ejendom, at du kan søge retshjælpsdækning.

Dog skal du være opmærksom på, at du ikke får betalt advokatudgifterne til en given retssag, før dit forsikringsselskab har givet accept om, at retshjælpsforsikringen dækker i dit specifikke tilfælde.

 

Hvilke sager dækker retshjælpsforsikringen ikke?

Det er ikke alle typer af sager, som forsikringen dækker. Nogle af de sager, der ikke kan ydes økonomisk hjælp fra retshjælpsforsikringen ved, er:

 • Skattesager
 • Skilsmissesager
 • Inkassosager
 • Straffesager mod dig selv
 • Sager som arv og dødsbobehandling
 • Sager, der har forbindelse til dit erhverv
 • Sager vedrørende tvister mod offentlige myndigheder
 • Sagsøger du eller bliver du sagsøgt i såkaldte ’småsager’, altså sager hvor kravet er under 50.000 kroner, dækker forsikringen heller ikke, og det er ikke muligt at få økonomisk støtte via retshjælpsforsikringen.

 

Maksimum og selvrisiko

Selve betingelserne for retshjælpsforsikringen er de samme i alle forsikringsselskaber. Forskellen ligger dog i dækningsgraden samt selvrisikoen, der varierer fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

Eksempelvis er nogle forsikringer tegnet med et dækningsmaksimum på eksempelvis 175.000 kr. Sker det, at udgifterne i forbindelse med sagen overstiger dette, skal du selv betale det resterende beløb. Selvrisikoen er ligeledes forskellig men ligger ofte på 10% af de samlede omkostninger, dog med et minimum på 2.500 kr.

Er du i tvivl om, hvad dækningsgraden og selvrisikoen er ved din forsikring, kan du altid få et eksemplar af din forsikringspolice ved at kontakte dit forsikringsselskab.

 

Kontakt os og få professionel hjælp og rådgivning

Har du brug for vejledning til at søge retshjælp via din forsikring eller hjælp til andre aspekter indenfor retshjælpsbehandling, er NEMADVOKAT din stærkeste samarbejdspartner. Vores advokater er erfarne på området, og søger du kompetent rådgivning, er du mere end velkommen til at kontakte os på tlf. 70 20 41 61.