Hvad er en erhvervskonto?

Erhvervskonto

 

Hvad er en erhvervskonto?

En erhvervskonto er en særlig form for konto i et pengeinstitut. Erhvervskontoen er tilknyttet selskabets CVR-nummer og holder dermed ejerens privatkonto adskilt fra selskabets.

 

Hvorfor skal jeg have en erhvervskonto?

Alle erhvervsdrivende skal have en erhvervskonto, medmindre det er en personlig virksomhed. I dette tilfælde kan man søge om at få tilknyttet sit CVR-nummer som NemKonto. Grundet skærpede regler omkring hvidvaskning af penge, er dette dog sjældent muligt.

 

Hvad kan jeg bruge en erhvervskonto til?

En erhvervskonto giver dig mulighed for følgende:
  • Der kan knyttes en kredit til kontoen
  • Der kan knyttes et Visa/Dankort til kontoen
  • Der kan tilknyttes BetalingsService
  • Du kan overføre penge til andre konti – både i Danmark og i udlandet
  • Du kan administrere lønoverførsel fra kontoen
  • Der ydes ingen rente på en erhvervskonto

 

Oprettelse af en erhvervskonto

Det er muligt at åbne kontoen før stiftelsen af selskabet, men medfører i mange tilfælde et større gebyr fra pengeinstitutterne. Det mest almindelige er dog, at selskabet får oprettet en erhvervskonto efter selskabet har modtaget sit CVR-nummer.

Ved oprettelsen af en erhvervskonto, skal banken som minimum:
  • Sikre sig stifterens identitet (legitimation af ejeren og registreringsattest for selskabet)
  • Sikre sig at stifteren forstår formålet med selskabet (generel forretningsplan)
  • Sikre sig at stifteren forstår omfanget af selskabet (generelt budget)

I tilfælde af at banken ikke kender til stifteren, vil der typisk blive krævet oplysninger om stifteren som person. Dette sker bl.a. gennem et udskrift af årsopgørelsen fra SKAT.