X Covid-19: Vi holder åben som normalt, og ser frem til at hjælpe dig.
Artikel af NEMADVOKATArtikel af NEMADVOKAT

Har du glemt at indberette årsrapport?

Omkring 35.000 danske virksomheder har overskredet fristen for indlevering af regnskab til Erhvervsstyrelsen ifølge FSR – danske revisorer. Som følge af dette kan virksomhedernes øverste ledelse risikere at blive pålagt afgifter. Læs her, hvordan du undgår afgifter og tvangsopløsning.

 

Undgå afgift og tvangsopløsning 

Såfremt en virksomhed har overskredet fristen for indberetning af årsregnskab, har virksomheden en frist på 8 hverdage fra påkravsbrevets datering til at indberette den manglende årsrapport eller undtagelseserklæring til Erhvervsstyrelsen.

Konsekvenserne af ikke at overholde denne frist er, at virksomheden pålægges afgift. Mere konkret skal hvert medlem af virksomhedens øverste ledelse betale en afgift for overskridelse af indsendelsesfristen på mellem 500 og 3.000 kr. Afgiftens størrelse afhænger af, hvornår Erhvervsstyrelsen modtager den manglede årsrapport eller undtagelseserklæring.

Har virksomheden ikke indberettet årsrapport eller ugyldighedserklæring senest 4 uger fra påkravsbrevets datering, vil Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om tvangsopløsning af virksomheden uden yderligere varsel. Bemærk dog at Erhvervsstyrelsen kan slette regnskabspligtige interessentskaber, kommanditselskaber og filialer fra styrelsens register uden yderligere varsel, såfremt fristen ikke overholdes.

Hvis virksomheden ender med at blive sendt til tvangsopløsning, vil virksomheden til slut ophøre med at eksistere. Det vil medføre en række omkostninger til en likvidator, revisor og advokathjælp, som oftest løber op i flere tusinde kroner.   

 

Hvad sker der, når indsendelsesfristen overskrides?

Påkrav om indsendelse

Virksomheden vil som det første modtage et brev i sin digitale postkasse fra Erhvervsstyrelsen om, at de endnu ikke har modtaget årsrapporten for det pågældende regnskabsår. Bemærk at en virksomhed stadig er forpligtet til at indberette sin årsrapport, selvom der ikke har været aktivitet i virksomheden i regnskabsåret. Virksomhedens øverste ledelse er ansvarlig for, at årsrapporten eller undtagelseserklæringer bliver indsendt til Erhvervsstyrelsen rettidigt.      

 

8 dages frist

Af påkravsbrevet fremgår det, at virksomheden har en frist på 8 hverdage fra påkravsbrevets datering. Såfremt Erhvervsstyrelsen modtager den manglende årsrapport eller undtagelseserklæring inden udløbet af fristen, foretager Erhvervsstyrelsen sig ikke mere. Hvis virksomheden ikke overholder fristen på 8 hverdage, pålægges der afgift.

 

4 ugers frist

Udover fristen på 8 dage, fremgår det af påkravsbrevet, at virksomheden har en frist på 4 uger fra påkravsbrevets datering til at indberette den manglende årsrapport eller undtagelseserklæring. Overholder virksomheden ikke denne frist, kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om tvangsopløsning af virksomheden uden yderligere varsel.

Bemærk at Erhvervsstyrelsen kan slette regnskabspligtige interessentskaber, kommanditselskaber og filialer fra styrelsens register uden yderligere varsel, såfremt fristen ikke overholdes.

 

Søg advokathjælp hurtigst muligt

Det anbefales at søge advokatrådgivning, da professionel hjælp kan sørge for at virksomheden undgår tvangsopløsning og i sidste ende spare mange penge. Da tiden er en vigtig faktor i forbindelse med tvangsopløsning og genoptagelse, anbefales det at søge advokathjælp hurtigst muligt.

Hos NEMADVOKAT har vi stor erfaring med tvangsopløsning og genoptagelse, hvorfor dit selskab i sikre hænder hos os. Vi sørger altid for, at du får den bedst mulige sagsbehandling. Kontakt os i dag, og få en uforpligtende samtale om lige netop din situation på tlf. 70 20 41 61.
Du kan læse mere om tvangsopløsning samt rette direkte henvendelse her.