Hæftelse i et anpartsselskab (ApS)

Hæftelse i et anpartsselskab (ApS)

Hvad er et anpartsselskab?

Anpartsselskabet defineres som et selskab med en eller flere anpartsindehavere, som ikke hæfter personligt for dette, men kun med den indskudte kapital. Dette princip kaldes også for ’begrænset hæftelse’.

Hæftelse i anpartsselskab – begrænset hæftelse

I et anpartsselskab er det selskabet alene, som hæfter for eventuel gæld. Dette betyder, at anpartsindehaverne (ejerne) ikke hæfter personligt for, at selskabet opfylder sine forpligtelser overfor kunder, samarbejdspartnere m.m. Som konsekvens kan anpartsindehaverne højst risikere at miste det, som hver af disse har indskudt i selskabet. Læs mere om stiftelse af ApS her.

Selvom det ikke er et lovpligtigt krav, vil både banker og finansieringsinstitutter ofte kræve, at anpartshaverne garanterer tilbagebetaling af et eventuelt lån i forbindelse med stiftelsen af et selskab. Lån til stiftelse af selskaber optages ofte ved at stille personlig kaution, hvorfor anpartshaverne alligevel kan komme til at hæfte personligt for virksomhedens forpligtelser. Dette kaldes også for ’selvskyldnerkaution’.

Virksomheder med andre hæftelsesformer

Virksomhedsformerne adskiller sig typisk fra hinanden på baggrund af de forskellige krav for hæftelse.

De forskellige former for hæftelser udgøres alle ud fra forholdet mellem selskabsdeltagerne (typisk ejerne) og disses hæftelse for selskabets forpligtelser overfor selskabets kreditorer. Derfor findes følgende typer hæftelse:

Personlig og begrænset hæftelse – hvad man hæfter med

Solidarisk og pro-rata hæftelse– hvor stor en del man hæfter for
Direkte og indirekte hæftelse – hvor en kreditor kan søge dækning.
Personlig hæftelse

Personlig hæftelse gør sig gældende i enkeltmandsselskaber og interessentskaber. Ved personlig hæftelse forstås, at ejer(ne) hæfter for selskabets forpligtelser med hele sin personlige formue, samt alt hvad man må erhverve sig i fremtiden.

Begrænset hæftelse

Begrænset hæftelse gør sig gældende for anparts-, aktie- og iværksætterselskaber. Definitionen for begrænset hæftelse er, at selskabets ejer(e) kun hæfter for selskabets forpligtelser med en begrænset del af sin personlige formue – udgøres oftest af den i selskabet indskudte kapital.

Solidarisk hæftelse

Solidarisk hæftelse gør sig gældende for interessentskaber, som består af mindst to interessenter (ejere). Ved solidarisk hæftelse forstås, at hver interessent hæfter for det fulde beløb af den andens gæld, hvis denne ikke er i stand til at betale denne. Dette betyder, at en kreditor kan kræve det fulde, skyldige beløb af hver interessent.

Pro rata-hæftelse

Pro rata-hæftelse betyder, at den eventuelle gæld på forhånd er delt i brøkdele, som hver ejer hæfter for. Dette vil sige, at en kreditor kun kræve det beløb af en debitor, som denne debitor forholdsmæssigt hæfter for. Som udgangspunkt skal det mellem kreditor og debitorerne være aftalt, at der gælder en pro-rata hæftelse.

Direkte hæftelse

Ved direkte hæftelse forstås, at en kreditor kan gå direkte til debitor og indkræve en gæld, uden først at skulle søge denne opkrævet i virksomhedens formue eller hos andre debitorere i selskabet.

Indirekte hæftelse

Indirekte hæftelse betyder, at kreditor aldrig kan indkræve en gæld direkte hos en debitor i selskabet. Ved indirekte hæftelse skal kreditor rejse krav mod selskabet, hvis denne vil kræve en gæld betalt.