Kontrakten underskrives af medarbejder

Guide til ansættelse af medarbejdere

Når man står over for at ansætte sin første medarbejder, er der nogle overvejelser, man skal gøre sig. Denne guide gennemgår de forskellige trin, som du som kommende arbejdsgiver skal gå igennem.

 

Registrering som arbejdsgiver

Hvis du ønsker at ansætte medarbejdere til din virksomhed, skal du først registreres som arbejdsgiver. Dette gælder også, hvis du er ejer af et ApS, IVS, A/S eller P/S og ønsker at udbetale løn til dig selv. For at blive registreret som arbejdsgiver, skal du ændre din virksomhedsregistrering. Dette skal kun gøres en enkelt gang, hvorefter du løbende kan ansætte medarbejdere i din virksomhed. I forlængelse at dette kan man angive, at der skal indberettes skat og AM-bidrag. Hvis medarbejderne er over 16 år og samtidig arbejder mere end 39 timer om måneden, skal der også indberettes ATP for medarbejderne. Hvis du på et tidspunkt ønsker ikke at have nogle medarbejdere ansat, skal de afmeldes. Hermed undgår du at SKAT kontakter dig omkring indberetning af løn mm.

 

Link til oprettelse som arbejdsgiver på VIRK 

 

Udarbejdelse af ansættelseskontrakt

Som arbejdsgiver skal du udarbejde en ansættelseskontrakt til dine medarbejdere. Dette skal gøres senest en måned efter første arbejdsdag og kontrakten skal være skriftlig. Alle medarbejdere der i gennemsnit arbejder mere end 8 timer om ugen, har krav på en ansættelseskontrakt. I denne fremgår blandt andet information om firmaet og stillingen, ferierettigheder, opsigelsesvarsler, løn, arbejdstid og øvrige væsentlige forhold for ansættelsen.

Når ansættelseskontrakten er udleveret, er det arbejdsgivers ansvar at dokumentere, at medarbejderen har fået udleveret kontrakten. Dette gøres f.eks. ved at udskrive to eksemplarer af kontrakten og få begge parter til at underskrive dem.

 

Indberetning af løn

Når der udbetales løn eller honorarer til medarbejderne, skal det indberettes til SKAT. Dette kan gøres gennem en lang række lønstyringssoftware. Der skal trækkes skat, AM-bidrag og evt. ATP-bidrag af løn, godtgørelser, tantieme, provision og en række personalegoder. Dette gør sig også gældende for gaver, fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale, hvis de er over en vis størrelse. Ud fra medarbejdernes eSkattekort, kan der trækkes skat ud fra de angivne oplysninger. Herudover skal der trækkes 8% i AM-bidrag. Medarbejdernes løn skal indberettes og udbetales hver måned.

 

Her kan du læse mere om skatteforhold for medarbejderes løn.

 

Lovpligtige forsikringer

Som arbejdsgiver skal du tegne nogle lovpligtige forsikringer:

  • Arbejdsskadeforsikring
  • Erhvervssygdomsforsikring
  • Ansvarsforsikring (køretøjer)
  • Bygningsbrandsforsikring (obligatorisk, hvis der er er gæld i ejendommen)
  • Ansvarsforsikring (rådgivning) (obligatorisk i visse brancher)

 

Du kan læse mere om lovpligtige forsikringer HER

 

 

Lad NEMadvokat hjælpe dig

Lovgivningen omkring ansættelse er kompleks og omfattende, hvorfor det kan være svært at danne sig et overblik over hvilke regler og lovgivninger, der gælder for din virksomhed. NEMadvokats erfarne og kompetente advokater er med dig hele vejen og kan rådgive om alt inden for ansættelses og arbejdsret. Ring til os i dag på tlf. 7020 4161 og få en Gratis vurdering, hvor vi sammen finder ud af, hvad der er essentielt for lige netop din virksomhed.