Eksempel på ejeraftale

Hvorfor skal jeg bruge en advokat, når jeg laver en ejeraftale?

Hvorvidt medejerne i en virksomhed ønsker en ejeraftale, er helt op til dem. Det følger altså ikke af nogen regler, hvornår og hvis der skal oprettes en ejeraftale, eller i så fald, hvem der skal udarbejde denne.

Det er altså ikke påkrævet, at man søger advokatbistand i forbindelse med denne aftale, men der er dog mange gode grund til at få professionel hjælp.

En ejeraftale er vigtig af mange årsager, men særligt da aftalen sørger for et godt fundament for selskabet. Hvis der opstår konflikter eller uenighed blandt kapitalejerne, vil en ejeraftale give medejerne de fælles spilleregler, der kan hjælpe med at komme til bunds i uenighederne. Det bliver først svært, hvis der ingen konsensus er om diverse situationer, og så kan en løsning virke umulig.

Det er af samme årsag vigtigt, at man sørger for at regulere alle relevante forhold, men det kan være meget svært at spotte, hvad der er vigtigt for netop jeres samarbejde.

Hvis man sørger professionel hjælp hos en advokat, vil advokaten være bekendt med, hvad der bør stå i en ejeraftale, og hvad der er hensigtsmæssigt. Dét, der kan virke som en jungle at finde ud af uden professionel hjælp, bliver hurtigt skåret til, og I kan lettere overskue jeres fælles aftale.
En advokat vil naturligvis også tage højde for, hvorvidt aftalen er rimelig, så I undgår at regulere forhold der er helt eller delvist urimelige, og derfor evt. kan tilsidesættes efter aftaleloven.

 

Kan jeg ikke bare bruge en autogeneret ejeraftale fra internettet?

Der findes mangle eksempler på ejeraftale. Der er flere, der udbyder muligheden for at købe en autogeneret ejeraftale. Det vil sige et dokument, der er skrevet på forhånd, og det eneste, der oftest blive tilrettet, er oplysningerne på de personer, der skal tilgå ejeraftalen. Der er i disse tilfælde tale om et standard-dokument.

Man skal være særligt påpasselig, når man anvender dokumenter, der er helt standardiseret, og der er flere forhold, der kan gøre det uhensigtsmæssigt.

I kan, først og fremmest, risikere at tilgå en aftale, hvor I er usikre på dens indhold, og I derfor ikke med sikkerhed ved, hvad det er, I forpligter jer til.

Det kan altså munde ud i, at der opstår konflikt om netop den aftale, som I har tilgået, for at undgå konflikt. En ejeraftale skulle gerne give jer et fælles udgangspunkt, som der er enighed om. Hvis I ikke er bekendt med de forskellige dele af aftalen, er der måske slet ikke opnået et fælles udgangspunkt, men derimod grobund for uenighed.

I kan også risikere, at forhold, som I mente var relevante, slet ikke er blevet reguleret i ejeraftalen. I kan naturligvis ændre en ejeraftale senere, men hvis en eller flere medejere ikke er enige i ændringen, der måtte ønskes fra andre kapitalejere, vil I pludseligt have en mangelfuld aftale, som der er uenighed om.

 

Det er dog ikke en løsning, at I så blot regulere alle mulige tænkelige forhold. Det er også muligt at overregulere jeres interne forhold.
Aftalen kan altså ende med at spænde ben for jeres interne relation, fremfor at være jer en hjælp.

Hvis man derimod får professionel hjælp fra en advokat, vil aftalen blive tilrettet jeres konkrete behov. I vil også være bekendt med, hvad det er I skriver under på, og hvilke udkom, det måtte have.

 

Hvad hvis der senere er nogle nye, der overtager ejerandele i virksomheden?

Ejeraftalen er jo blevet udarbejdet på baggrund af de oprindelige medejere, og det kan jo skabe forundring i tilfælde, hvor en ny ejer måtte indgå i fællesskabet.

Ejeraftalen skal selvfølgelig have gennemslagskraft, og den skal derfor ikke kunne undgås, hvis man som ny ejer køber aktier eller anparter i virksomheden.

Man bør derfor gøre det til en betingelse, at alle nye ejere skal tilgå ejeraftalen i sin helhed. Det er også i dette tilfælde vigtigt, at ejeraftalen er netop som I gerne vil have den, så den ikke spænder ben på eventuelle fremtidige samarbejder, på grund af sit uregulerede indhold.

Se priser og vejledning